Joann Graz - inredningsarkitekt, designer, konstnär.
Utbildning
Konstakademi i Gdansk, Polen.
Har jobbat med reklam, inredningsarkitektur, filmproduktioner och samarbetat med Innuvatum Science Center i Trollhättan med design och utställningar.
Eget föredragare inom inredning, design och konst.

this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking
this is caption speaking